Vi använder cookies för en bättre upplevelse.

Yes

Nyheter

Dikesrensning

Publicerad 27-Sep-2018

I augusti 2018 rensade vi diken utanför Stehag.


Rälsgående Vakuumsug

Publicerad 5-Sep-2018

För högtrycksspolning av dräneringsledningar och trummor upp till 120 m samt slamsugning av brunnar.

 


Ny Avjämningsbalk

Publicerad 5-Sep-2018

Med Tiltfäste för Hjullastare. Bredd 3m



Vi buskröjer med Motoraggreat

Publicerad 03-Sep-2018

En film om vårt kraftfullaste Buskröjningsaggregat som är framtaget i samarbete med Slagkraft och CEDE Group. Filmad den 14 juli 2018 vid Tormestorp.


Vi lastar Makadamtåg i Stehag

Publicerad 20-Jun-2018

Under avstängningen på Södra Stambanan, helgen v.24-2018, lastade vi Struktons Makadamtåg med ca 8000 ton klass 1 makadam.